licence agreement

licence agreement
licencijos sutartis statusas T sritis informatika apibrėžtis Teisės terminas, nusakantis susitarimą (sandorį), kuriuo viena šalis (↑licenciaras) suteikia teisę kitai šaliai (↑licenciatui) atlikti kuriuos nors veiksmus su programa (arba duomenų baze) ir suteikia teisę naudoti tą programą (arba duomenų bazę). Kai kompiuterinėse ↑laikmenose įrašytos programos ir duomenų bazės platinamos prekybos tinkluose, teisė naudotis programomis arba elektroninėmis duomenų bazėmis suteikiama pagal licencijos sutartį, kuri pirkėjui pateikiama programos arba duomenų bazės paketo licencijoje. Paketo licencijoje nurodytos sąlygos yra privalomos programos arba duomenų bazės naudotojui. Jos turi būti pateikiamos laikantis vartotojų teisių gynimo ir valstybinės kalbos įstatymų reikalavimų. Kai programos arba duomenų bazės platinamos kompiuterių tinkluose, teisė naudotis programa ar duomenų baze gali būti suteikiama licencijos sutartimi, kuri pateikiama elektroniniu pavidalu ir kurią naudotojas turi patvirtinti prieš pradėdamas naudoti programą arba duomenų bazę. Pagal Lietuvos Respublikos Valstybinės kalbos įstatymo 9 straipsnį visi Lietuvos Respublikos fizinių ir juridinių asmenų sandoriai sudaromi valstybine kalba. Prie jų gali būti pridedami vertimai į vieną arba kelias kalbas. Sandoriai su užsienio valstybių fiziniais ir juridiniais asmenimis sudaromi valstybine ir kita abiem pusėms priimtina kalba. atitikmenys: angl. licence agreement ryšiai: dar žiūrėklaikmena dar žiūrėklicenciaras dar žiūrėklicenciatas

Enciklopedinis kompiuterijos žodynas . . 2008.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • licence agreement — UK US noun [countable] [singular licence agreement plural licence agreements] computing a legal document that comes with a software product and states how you can use the software and how many people are allowed to use it …   Useful english dictionary

  • licence agreement — UK US noun [C] UK (US license agreement) LAW, IT ► a formal contract that allows a person or organization to use computer software created by another person or company: » Users should read the license agreement carefully before installing the… …   Financial and business terms

  • Licence Agreement —   [engl.], Lizenzvertrag …   Universal-Lexikon

  • licence agreement — UK / US noun [countable] Word forms licence agreement : singular licence agreement plural licence agreements computing a legal document that comes with a software product and states how you can use the software and how many people are allowed to… …   English dictionary

  • licence agreement — / laɪs(ə)ns əˌgri:mənt/ noun a legal document which comes with a software product and defines how you can use the software and how many people are allowed to use it …   Marketing dictionary in english

  • Clip Licence Agreement — Klammerteilauswertung (engl. Clip Licence Agreement) ist ein Fachausdruck aus dem Filmrecht und beschreibt die vertragliche Vereinbarung, aus einem Film Ausschnitte (Klammerteile) zur Verwendung in einem anderen Film zu erlauben. Klammerteile… …   Deutsch Wikipedia

  • Fiduciary Licence Agreement — Das Fiduciary Licence Agreement (dt. Treuhänderische Lizenzvereinbarung), kurz FLA genannt, ist eine Vereinbarung zwischen dem Inhaber eines Urheberrechts und einem Treuhänder. Sie regelt die Übertragung einzelner Nutzungsrechte des Urhebers auf… …   Deutsch Wikipedia

  • end user licence agreement — galutinio naudotojo licencijos sutartis statusas T sritis informatika apibrėžtis Sutartis, kuria viena šalis ↑licenciaras suteikia teisę kitai šaliai ↑licenciatui – ↑galutiniam programos naudotojui naudoti programą laikantis toje sutartyje… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • licence — li|cence W2S3 BrE license AmE [ˈlaısəns] n ▬▬▬▬▬▬▬ 1¦(document)¦ 2¦(agreement)¦ 3¦(freedom)¦ 4 artistic/poetic licence 5¦(excuse)¦ 6 licence to print money ▬▬▬▬▬▬▬ 1.) ¦(DO …   Dictionary of contemporary English

  • agreement */*/*/ — UK [əˈɡriːmənt] / US [əˈɡrɪmənt] noun Word forms agreement : singular agreement plural agreements 1) [countable] an arrangement or decision about what to do, made by two or more people, groups, or organizations Our agreement was that you would… …   English dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”